ΣταυρόΛΕΞΟ  APK1.6.3

ΣταυρόΛΕΞΟ APK1.6.3

(101)Games, Word

Mod Information of ΣταυρόΛΕΞΟ free install

Game Name ΣταυρόΛΕΞΟ
Package Id com.r.crossword
Rating ( 101 )
MOD Size
Requirement
Added Date
Installs 10,000+
Category Games, Word
Developer

Description of ΣταυρόΛΕΞΟ MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of ΣταυρόΛΕΞΟ is , You can download ΣταυρόΛΕΞΟ MOD Unlimited Money directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 10.0 by 101 users about ΣταυρόΛΕΞΟ Apk App download. More than 10,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
– Ελληνική γλώσσα
– Πέντε κατηγορίες σταυρολέξων: Ανάμεικτα, 30, 20, 15 και 10 λέξεων.
– Άπειρες βοήθειες. Πατώντας το μπλε κουμπί με το “?” εμφανίζεται το κρυμμένο γράμμα του επιλεγμένου κελιού.
– Έλεγχος για λάθη στο σταυρόλεξο ανά πάσα στιγμή πατώντας το πράσινο κουμπί με το “✓”.
– Μπορείτε να επαναφέρετε το σταυρόλεξο στην αρχική του μορφή πατώντας το κόκκινο κουμπί με το “X”.
– Κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα σταυρόλεξο, τότε γίνεται διαθέσιμο το επόμενο.
– Υπάρχει η δυνατότητα να λύσετε περισσότερες από μία φορές τα ήδη ολοκληρωμένα σταυρόλεξα.
– Είναι offline.

* Τα «Ανάμεικτα» σταυρόλεξα δεν έχουν συγκεκριμένο όριο λέξεων και τα σταυρόλεξα αυτής της κατηγορίας δεν εμπεριέχονται σε καμία από τις άλλες.

An english version of this app is available here: Play Store

The basic elements of the application:
– GREEK language
– Five categories of crossword puzzles: Mixed, 30, 20, 15 and 10 words.
– Infinite help. Pressing the blue button with the “?” the hidden letter of the selected cell is displayed.
– Check for crossword errors at any time by pressing the green button with “✓”.
– You can reset the crossword puzzle to its original form by pressing the red “X” button.
– Each time you complete a crossword puzzle, the next one becomes available.
– It is possible to solve the already completed crossword puzzles more than once.
– It ‘s offline.

* “Mixed” crossword puzzles do not have a specific word limit and crossword puzzles in this category are not included in any of the others.

An english version of this app is available here: Play Store

– Προστέθηκαν 5 νέα σταυρόλεξα στην κατηγορία «Ανάμεικτα» (15 στο σύνολο)

ΣταυρόΛΕΞΟ APK1.6.3

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version