find2learn  APK 3.1.1112.cc1a9b3

find2learn APK 3.1.1112.cc1a9b3

Mod Information of find2learn free install

Game Name find2learn
Package Id edu.dk.ucsj.f2l
Rating ( 224 )
MOD Size
Requirement
Added Date
Installs 10,000+
Category Educational, Games
Developer

Description of find2learn MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of find2learn is , You can download find2learn MOD Unlimited Money directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 10.0 by 224 users about find2learn Apk App download. More than 10,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Velkommen til det nye og forbedrede find2learn. Vi har redesignet både hjemmeside og app, samt tilføjet nye funktioner.
For at benytte denne app skal løb oprettes på siden https://beta.find2learn.dk
Da vi har lavet store ændringer i hele systemet, hører vi gerne fra jer hvis i oplever problemer med systemet.
Kontakt os på find2learn@pha.dk

———————————–

Find2Learn er et læringsværktøj, der består af en hjemmeside og en app.

Det er et GPS-styret orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller udvikler selv kan definere.

Find2Learn kan bruges i undervisningen på alle klassetrin. Med Find2Learn kan elever færdes i kendt eller ukendt terræn, afhængig af aldersgruppen. Der er her fokus på at bevæge sig og på, at eleverne skal samarbejde om at finde poster og løse de faglige opgaver, som de modtager via app’en.

Du kan læse mere og købe licens til brug af hjemmesiden, hvor du opretter spørgsmål/poster og aktiverer orienteringsløb, på find2learn.dk.
App’en er gratis.
Welcome to the new and improved find2learn. We have redesigned both website and app, as well as added new features.
To use this app, races must be created on the https://beta.find2learn.dk page
Since we have made major changes throughout the system, we would be happy to hear from you if you experience problems with the system.
Contact us at find2learn@pha.dk

             ———————————–

Find2Learn is a learning tool consisting of a website and an app.

It is a GPS-controlled orientation course with a professional content that the individual teacher or developer can define.

Find2Learn can be used in teaching at all levels. With Find2Learn, students can move in known or unknown terrain, depending on the age group. Here, the focus is on moving and on the students having to work together to find records and solve the professional tasks they receive via the app.

You can read more and buy a license for use of the website, where you create questions / entries and activate orientation courses, at find2learn.dk.
The app is free.
Vi har lavet en ny og flottere udgave af find2learn.
Dette er vores nye app.
For at bruge denne version af app’en skal du oprette løb på app.find2learn.dk.

Hvis du oplever problemer med app’en hører vi meget gerne fra dig, så de kan rettes hurtigst muligt.

find2learn APK 3.1.1112.cc1a9b3

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version