Netto+ 2.0.0.313 (Premium)

Netto+ 2.0.0.313 (Premium)

Mod Information of Netto+ free install

Game Name Netto+
Package Id dk.dsg.netto
Rating
MOD Size 86M
Requirement 6.0 and up
Added Date May 6, 2022
Installs 500,000+
Category Apps, Shopping
Developer

Description of Netto+ MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of Netto+ is 2.0.0.313, You can download Netto+ MOD Premium Cracked (Unlocked) directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 5.0 by users about Netto+ Apk App download. More than 500,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Vi har lavet Netto+ til dig, så du kan spare både tid og penge, når du handler i din Netto-butik. Netto+ giver dig stærke priser og en masse andre fordele, så du kan få endnu mere ud af Netto.

1. Stærke priser med Netto+ (“+Priser” og “Personlige +Priser”)
Netto+ handler om dig og det, du kan lide. Vi giver dig ugentligt stærke +Priser og hver måned Personlige +Priser, som er udvalgt ud fra dit indkøbsmønster. Jo mere du bruger Netto+ appen, jo mere relevante bliver dine personlige varer.

2. Friskhedsgaranti og kvitteringsoversigt (“Kvitteringer”)
Er du kommet hjem med en mad- eller drikkevare, der ikke er 100% frisk? Brug din app, send os et billede og få pengene tilbage på et tilgodebevis. Nemt og hurtigt.

3. Ugens Netto-avis (“Netto-avis”)
Læs ugens Netto-avis og se alle de aktuelle priser. Du kan også nemt tilføje varer til din indkøbsliste ved at trykke på produkterne i Netto-avisen.

4. En indkøbsliste du altid har med (“Indkøbsliste”)
Lav en digital indkøbsliste i din Netto+ app. Tilføj hurtigt og nemt varer til indkøbslisten. Du kan dele indkøbslisten med familie og venner, så er du sikker på altid at komme hjem med det hele.

5. Tjek prisen (“Tjek prisen”)
Det er nemt at tjekke prisen på varer i Netto-butikken. Brug scanneren i Netto+ appen til at scanne varens stregkode og få oplyst prisen på varen.

Som en del af dit medlemskab indsamler og behandler vi bl.a. dine købsdata, og hvordan du bruger appen for at gøre Netto+ mest muligt relevant for dig. Du kan læse mere i privatlivspolitikken på https://netto.dk/nettoplus/nettoplus-privatlivspolitik/ og om konceptet på netto.dk/nettoplus
We have made Netto + for you, so you can save both time and money when you shop in your Netto store. Netto + gives you strong prices and a lot of other benefits, so you can get even more out of Netto.

1. Strong prices with Net + (“+ Prices” and “Personal + Prices”)
Net + is about you and what you like. We give you weekly strong + Prices and monthly Personal + Prices, which are selected based on your shopping pattern. The more you use the Netto + app, the more relevant your personal items become.

2. Guarantee of freshness and receipt overview (“Receipts”)
Have you come home with a food or drink that is not 100% fresh? Use your app, send us a picture and get your money back on a credit note. Easy and quick.

Net of the week (“Net newspaper”)
Read this week’s Netto newspaper and see all the current prices. You can also easily add items to your shopping list by clicking on the products in the Netto newspaper.

4. A shopping list you always have with you (“Shopping list”)
Create a digital shopping list in your Netto + app. Quickly and easily add items to the shopping list. You can share the shopping list with family and friends, so you are sure to always come home with it all.

5. Check the price (“Check the price”)
It is easy to check the price of items in the Netto store. Use the scanner in the Netto + app to scan the item’s barcode and find out the price of the item.

As part of your membership, we collect and process, among other things. your purchase data and how to use the app to make Netto + as relevant as possible for you. You can read more in the privacy policy at https://netto.dk/nettoplus/nettoplus-privatlivspolitik/ and about the concept at netto.dk/nettoplus

Netto+ 2.0.0.313 (Premium)

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version