Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe 33.64.5 APK

Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe 33.64.5 APK

Mod Information of Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe free install

Game Name Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe
Package Id air.emorgames.rebusworld
Rating ( 58 )
MOD Size 19.9 MB
Requirement Android 5.0+
Added Date 2021-01-09
Installs 10,000+
Category Games, Puzzle

Description of Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe is 33.64.5, You can download Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe MOD Unlimited Money directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 10.0 by 58 users about Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe Apk App download. More than 10,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Resimli kelime bulmaca, resfebe şifreleme tekniğine göre üretilen sorulardan oluşmaktadır.
Türkçe resimli kelime bulmaca, kelime oyunu, sözcük oyunları ve resfebe seven herkes için internetsiz tasarlanmıştır, tabletlere yüzde yüz uyumludur ayrıca Android Tv’lere uyumlu hale getirilmiştir.

Şimdi resfebelerin cevaplarını nasıl bulacağınız konusunda bazı ipuçları verelim:

1. Renkler bazen önemli iken bazen hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir.
2. Sayı harf ya da resimlerin büyüklükleri düz veya ters olmaları da çözüm için dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.
3. Eş anlamlı kelimelerde bazen çok işinize yarayabilir.
4. Bazı resfebeler için bilimsel bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz.
5. Ve aslında en önemlisi zor bir soruya saatlerce uğraşmak kolay olan yüzlerce soruyu çözmekten faydalıdır ilkesine dayanarak asla pes etmemek.

RESFEBE’nin neden önemli olduğu ve öğrencilere hangi yeterlilikleri kazandırabileceğini beraber görelim.

1- Harfler, sayılar, renkler gibi kavramlara farklı açılardan bakmayı sağlar.
2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır,
3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir,
4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar,
5- Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır,
6- Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir,
7- Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
8- Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar,
9- Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir,
10- Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir

Facebook Grup:https://www.facebook.com/groups/417288371969862/
Facebook Sayfası:https://www.facebook.com/EmorGames/

2018 Tüm Hakları Saklıdır. Emor Games Studio.
The picture word puzzle consists of questions produced according to the cryptic encryption technique.
Turkish picture word puzzle, word game, word games, and designed for everyone who loves the internet without internet, it is 100% compatible with tablets and also compatible with Android TVs.

Now, let’s give some tips on how to find the answers of the referees:

1. While colors are sometimes important, sometimes they do not make any sense.
2. The size of the letters or pictures, whether they are straight or inverted, is also an important factor for the solution.
3. Sometimes synonyms can be very useful for you.
4. You may need scientific information for some refineries.
5. And most importantly, never give up based on the principle that it is useful to solve hundreds of questions that are easy to deal with for a difficult question for hours.

Let’s see together why RESFEBE is important and what competences it can bring to students.

1- It provides to look at concepts such as letters, numbers and colors from different angles.
2- Teaches to act planned, comprehends the importance of moving planned,
3- Improves correct and quick thinking and decision making,
4- It enables him to know himself and his talents better,
5- Gains the habit of focusing on a particular subject,
6- It develops a sense of curiosity and directs you to conduct research,
7- By providing a skeptical approach to the events, it provides getting away from the rote mentality,
8- Provides an environment in which effective thoughts can be presented more freely by raising individuals who think, question and analyze,
9- Indicates not to give up in the face of failures, systematic and disciplined work is required for success,
10- Teaches to understand the rules, to follow the rules

Facebook Group: https: //www.facebook.com/groups/417288371969862/
Facebook Page: https: //www.facebook.com/EmorGames/

2018 All Rights Reserved. Emor Games Studio.

Resfebe Dünyası & Zeka Oyunu & Ücretsiz & Türkçe 33.64.5 APK

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version