advertisement
SHub Classroom  2.6.5 (Premium)

SHub Classroom 2.6.5 (Premium)

Mod Information of SHub Classroom - Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi. free install

Game Name SHub Classroom - Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
Package Id com.SHub.classroom
Rating 2.5 ( 54664 )
MOD Size 18M
Requirement 5.0 and up
Added Date December 29, 2021
Installs 1,000,000+
Category Apps, Education

Description of SHub Classroom - Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi. MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of SHub Classroom – Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi. is 2.6.0, You can download SHub Classroom – Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi. MOD Premium Cracked (Unlocked) directly on apkdebit.com. Over users rating a average 2.5 of 5.0 by 54664 users about SHub Classroom – Học trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Apk App download. More than 1,000,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Ứng dụng làm bài tập, học trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
SHub Classroom – Cảm nhận sự tiến bộ!

SHub Classroom ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nên những tính năng giúp bạn tiếp thu kiến thức dễ dàng.

Lớp học trực tuyến
Với SHub Classroom, bạn không chỉ được học tập dưới các hình thức như Video bài giảng, Livestream, chúng tôi còn cung cấp tính năng tích hợp phần mềm Zoom. Người học sẽ dễ dàng tương tác trực tiếp với giáo viên, được hỗ trợ giải đáp kịp thời, giảm bớt thời gian trong quá trình tiếp thu bài học.

Nhắc nhở thông minh
Với mỗi thay đổi trong lớp học như giáo viên đăng tải video mới hay gần đến giờ học, sắp đến hạn nộp bài,…người học sẽ nhận được thông báo đẩy trên màn hình điện thoại. Tính năng thông minh này sẽ giúp bạn cập nhật tình hình kịp thời và sắp xếp thời gian học tập hợp lý.

Thời gian biểu hiện đại
Công nghệ AI trong SHub Classroom giúp cập nhật và thống kê lịch học bao gồm thời gian và nội dung buổi học. Tính năng này còn hệ thống các công việc bạn cần phải làm như số bài tập và thời hạn hoàn thành, số tin nhắn chưa đọc,… Chúng được sắp xếp khoa học theo thứ tự, ưu tiên việc có thời hạn trước, giúp chuyện học trở nên tiện lợi.

Công cụ tương tác đa chiều
Học tập tại SHub Classroom không đơn thuần chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức một chiều. Tính năng SHub Chat là công cụ giúp bạn nhắn tin, trao đổi tình hình học tập với lớp học và giáo viên đứng lớp. Tại đây, chúng tôi còn tạo cho bạn những cộng đồng học sinh, nơi mà bạn có thể tương tác và tự do thảo luận kiến thức.

Hệ thống xuất đáp án tự động
Khi bạn nộp bài thi trắc nghiệm của mình, hệ thống chúng tôi sẽ ghi nhận và chấm bài tự động. Điểm số sẽ được xuất hiện ngay lập tức, đi kèm đó là kết quả cũng như lời giải chi tiết ở mỗi câu hỏi.

Đánh giá và đề xuất phương pháp học tập
SHub Classroom sẽ thống kê tổng số bài tập đã làm ở từng môn, điểm trung bình và thứ hạng của bạn trong lớp. Kết quả học tập được ghi nhận mỗi tuần và thể hiện qua biểu đồ, giúp người học dễ dàng theo dõi và quản lý. Dựa trên các kết quả đánh giá, SHub sẽ đề xuất các kiến thức cần cải thiện cũng như phương pháp học tập hiệu quả.

Chúng tôi rất muốn biết ý kiến phản hồi của bạn! Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại shub.classroom@gmail.com. Nếu bạn thích ứng dụng này, xin hãy để lại đánh giá. Điều này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi!

Thông tin liên hệ:
SHub Classroom – Giải pháp dạy và học trực tuyến toàn diện
Luôn lắng nghe, thấu hiểu và hoàn thiện hơn mỗi ngày vì bạn
Website: https://shub.edu.vn/
Tel: 0938 620 043.
Email: shub.classroom@gmail.com
Hướng dẫn sử dụng: https://hdsd.shub.edu.vn/
Application to do homework, learn online anytime, anywhere.
SHub Classroom – Feel the Progress!

SHub Classroom applies artificial intelligence (AI) technology to create features to help you absorb knowledge easily.

Online classes
With SHub Classroom, you can not only learn in the form of video lectures, Livestream, we also provide Zoom software integration. Learners will easily interact directly with teachers, receive timely answers, and reduce time in the process of absorbing lessons.

Smart Reminder
With each change in the classroom such as a teacher uploading a new video or close to class time, a due date for assignments, etc., learners will receive a push notification on the phone screen. This smart feature will help you update the situation timely and arrange a reasonable study time.

Modern Timeline
AI technology in SHub Classroom helps to update and statistics the class schedule including the time and content of the lesson. This feature also systemizes the tasks you need to do such as the number of assignments and completion deadlines, the number of unread messages,… They are arranged scientifically in order, prioritizing the deadlines first, make learning convenient.

Multi-dimensional interactive tool
Learning at SHub Classroom is not just a one-way process of acquiring knowledge. The SHub Chat feature is a tool to help you text, exchange learning status with the class and the classroom teacher. Here, we also create for you student communities where you can interact and freely discuss knowledge.

Automatic answer output system
When you submit your multiple choice test, our system will record and grade it automatically. Scores will be displayed immediately, along with the results as well as detailed explanations for each question.

Evaluate and recommend learning methods
SHub Classroom will list the total number of exercises done in each subject, your average score and your rank in the class. Learning results are recorded every week and shown through graphs, making it easy for learners to track and manage. Based on the assessment results, SHub will recommend the knowledge that needs to be improved as well as effective learning methods.

We’d love to know your feedback! Please email us at shub.classroom@gmail.com. If you like this app, please leave a review. This means a lot to us!

Contact Info:
SHub Classroom – A comprehensive online teaching and learning solution
Always listen, understand and improve every day for you
Website: https://shub.edu.vn/
Tel: 0938 620 043.
Email: shub.classroom@gmail.com
User manual: https://hdsd.shub.edu.vn/
Nộp bài tự luận bằng video

SHub Classroom 2.6.5 (Premium)

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version
advertisement