advertisement
Tân Minh Chủ – SohaGame APK  4.0.3

Tân Minh Chủ – SohaGame APK 4.0.3

Mod Information of Tân Minh Chủ - SohaGame free install

Game Name Tân Minh Chủ - SohaGame
Package Id com.shgame.sg293
Rating ( 6728 )
MOD Size
Requirement
Added Date
Installs 100,000+
Category Games, Strategy
Developer

Description of Tân Minh Chủ - SohaGame MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of Tân Minh Chủ – SohaGame is , You can download Tân Minh Chủ – SohaGame MOD Unlimited Money directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 10.0 by 6728 users about Tân Minh Chủ – SohaGame Apk App download. More than 100,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Tân Minh Chủ – SohaGame
Siêu Phẩm Kim Dung Mở Màn 2021

Tân Minh Chủ – SohaGame là siêu phẩm thẻ tướng Kiếm Hiệp Kim Dung mở màn 2021, với đồ họa đỉnh cao và lối chơi đậm chất chiến thuật độc đáo

[Tự Do Xây Dựng Đội Hình] Tướng 5*/SSR là Tầm Thường – Tướng Không Chia Phẩm mới là Thiên Đường
Đỉnh cao chiến thuật chính là đây khi Tân Minh Chủ không ràng buộc tướng bởi phẩm chất. Dù là Tiêu Phong, Dương Quá, Doãn Chí Bình… cũng đều có xuất phát điểm như nhau khi chiêu mộ, việc build ai, sử dụng như thế nào đều do chính người chơi quyết định. “Không có tướng nào phế” – cái câu anh em đã nghe mòn tai trong game chiến thuật thì nay, đến Tân Minh Chủ mới hoàn toàn chính xác.
[Tên Tuổi] Từ NSX Mộng Võ Lâm, Đại Minh Chủ – 3 Đời Làm Game Kiếm Hiệp
Tân Minh Chủ là sản phẩm được sản xuất bởi Hiker Games – một trong số những Sudio hàng đầu về game Việt, đặc biệt là dòng game kiếm hiệp, hướng tới đẳng cấp và giá trị toàn cầu. Được thừa kế những công nghệ tân tiến, tối ưu và được nhào nặn bởi những Developer hàng đầu dày dặn kinh nghiệm, Tân Minh thực sự là một sự khác biệt về cả đồ họa lẫn gameplay.
[Chiều Game Thủ] Update theo ý kiến cộng đồng
Đây chính là đặc quyền của game thủ Tân Minh Chủ. Hikers Games và SohaGame cam kết update theo ý kiến cộng đồng, hỗ trợ 24/7 và vận hành theo đúng tôn chỉ “game của người Việt – làm cho người Việt – lắng nghe người Việt”. Đặc biệt, mỗi bản update sẽ có thêm khoảng 10 tướng mới.
[Đỉnh Cao Chiến Thuật] 9 ô – 6 tướng – 150 kỹ năng – 300 đội hình
Tân Minh Chủ mang trở lại lối chơi 9 ô – 6 tướng đỉnh cao của dòng chiến thuật. Với hệ thống kỹ năng lên tới 150 – trong đó bao gồm 70 tuyệt kỹ võ học chuẩn nguyên tác Kim Dung, Tân Minh Chủ biến mỗi trận so tài trở thành một thước phim kiếm hiệp thực sự. 300 đội hình, trăm hướng build, ngàn hướng đi,
[Loạn Chiến Liên Server] Bang Hội Liên Thông – Hảo Hữu Liên Server
Tất cả các game thủ ở mọi máy chủ đều có thể tham gia cùng bang hội và đương nhiên, những trận bang chiến sẽ trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Tứ hải giai huynh đệ, hảo hữu không giới hạn server!
[Đặc Biệt] Game Thẻ Tướng không Thể Lực – Vượt Ải Nhận Vip – Offline nhận tài nguyên
“Không có thể lực” là một đặc điểm chỉ có thể thấy ở những tựa game chiến thuật hàng đầu: chơi đến khi nào vượt được ải thì thôi, không cần lo thể lực, không cần xin bánh bao, thoải mái build đội hình, thử hướng mới, thậm chí là “cày level” liên tục. Ngoài ra, dân cày trong Tân Minh Chủ sẽ sống cực khỏe nhờ cơ chế Vượt ải nhận Vip – Offline nhận tài nguyên, không lo thọt!
Loạn thế Võ Lâm, Cao Thủ Cầu Minh Chủ!
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
– Boss Đồng Nhân
– Hắc Mộc Nhai
– Huyết Chiến Tương Dương
– Bí Cảnh
– Hoa Sơn Luận Kiếm
– Truyền Tống Trận
Tan Minh Owner – SohaGame
Super Product Kim Dung Opening 2021

Tan Minh Owner – SohaGame is the super product of Sword Hiep Kim Dung, opening 2021, with top-notch graphics and unique tactical gameplay.

[Freedom of Squad] General 5 * / SSR is Ordinary – General Without Dividing is Heaven
The culmination of tactics is this when Tan Minh Chu is not tied to the general by quality. Whether Tieu Phong, Duong Qua, Doan Chi Binh … all have the same starting point when recruiting, who to build, how to use them are decided by the player. “There are no bad generals” – the sentence you have heard in a strategy game, until now, Tan Minh Chu is completely correct.
[Name Age] From NSX Dream Vo Lam, Dai Minh Owner – 3 Lifetime Making Game of Sword Hiep
Tan Minh Chu is a product produced by Hiker Games – one of the leading Sudio in Vietnamese games, especially the swordplay series, towards global level and value. Inheriting advanced, optimized technology and molded by experienced leading developers, Tan Minh is really a difference in both graphics and gameplay.
[Afternoon Gamer] Update according to community opinion
This is the prerogative of gamers Tan Minh Chu. Hikers Games and SohaGame are committed to updating according to the community’s opinion, supporting 24/7 and operating in accordance with the motto of “Vietnamese games – making Vietnamese people – listening to Vietnamese”. In particular, each update will have about 10 new generals.
[Tactical Peak] 9 tiles – 6 generals – 150 skills – 300 lineups
Tan Minh Chu brings back the top 9 – 6 game play of the tactical line. With a skill system of up to 150 – including 70 original Kim Dung martial arts masterpieces, Tan Minh Chu turns each match into a real swordplay movie. 300 formations, hundreds of build directions, a thousand directions,
[Rebellion League Server] Bang Hoi Lien Thong – Hao Huu Lien Server
All gamers on any server can join the guild and of course, the clan battles will become more unpredictable than ever. Four hai Giai fraternity, friendship unlimited server!
[Special] Card Game Non-Fitness General – Overcoming the Party Get Vip – Offline receive resources
“Inability to fitness” is a trait that can only be seen in the top strategy games: play until you get over the top, no need to worry about fitness, no need to ask for dumplings, freely build squad. , try new directions, even “level plow” continuously. In addition, the plows in Tan Minh Chu will live extremely well thanks to the mechanism of overcoming and receiving Vip – Offline to receive resources, no worries!
Rebellion Vo Lam, Cao Thu Cau Minh Chu!
OTHER ACTIVITIES
– Boss of Humanity
– Hac Moc Nhai
– Blood War Tuong Duong
– Secret Landscape
– Hoa Son Luan Kiem
– Communicate Song Battle

Tân Minh Chủ – SohaGame APK 4.0.3

How To Install Mod version?

 1. Download Mod Apk link
 2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
 3. Then install until it’s finished
 4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

 • Unlimited Coins/Gems
 • Unlimited Money
 • Unlocked All (No Ads)
 • Free Upgrade New Level
 • Life time mod version
advertisement