TienGiangS 1.7.2 (Premium)

TienGiangS 1.7.2 (Premium)

Mod Information of TienGiangS free install

Game Name TienGiangS
Package Id vn.vnpt.digo.citizens
Rating
MOD Size 85M
Requirement 6.0 and up
Added Date January 11, 2022
Installs 50,000+
Category Apps, Social
Developer

Description of TienGiangS MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of TienGiangS is 1.7.2, You can download TienGiangS MOD Premium Cracked (Unlocked) directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 5.0 by users about TienGiangS Apk App download. More than 50,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, quan trắc môi trường, đất đai, camera… Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

Lưu ý: Ứng dụng cung cấp cho mọi người tin tức về các dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng không đại diện cho chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức chính trị nào.
The application allows people to look up basic utilities such as administrative procedures, environmental monitoring, land, cameras … In addition, people can create a reflection on the application for the authorities to handle. and monitoring the government’s progress and work performance.

Note: The app provides people with news about online public services. Application does not represent the government or any political organization.
– Thêm mới chức năng: Chăm sóc F0 tại nhà

TienGiangS 1.7.2 (Premium)

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version

More from

vnEdu LMS 1.2.2 (Premium)

vnEdu LMS 1.2.2

Version 1.2.2

Developer VNPT Group

Uploaded January 12, 2022 07:54

Filesize 26M

vnEdu Connect 2.7.1 (Premium)

vnEdu Connect 2.7.1

Version 2.7.1

Developer VNPT Group

Uploaded November 29, 2021 08:53

Filesize 66M