Mod Information of VOV BACSI24 free install

Game Name VOV BACSI24
Package Id com.vov.bacsi24.patient
Rating
MOD Size 48M
Requirement 5.0 and up
Added Date May 19, 2022
Installs 100,000+

Description of VOV BACSI24 MOD APK (Unlimited Money/Coins) Free For android

Latest version of VOV BACSI24 is 2.0.4, You can download VOV BACSI24 MOD Premium Cracked (Unlocked) directly on apkdebit.com. Over users rating a average of 5.0 by users about VOV BACSI24 Apk App download. More than 100,000+ is playing this app/game right now.

Get It On: Google Play

Ứng dụng VOV BACSI24 là ứng dụng dành cho BỆNH NHÂN sử dụng trong hệ thống Tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến BACSI24, cho phép bệnh nhân có thể tìm kiếm bác sĩ theo nhiều điều kiện khác nhau, đăng ký tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến bằng video call với bác sĩ ở mọi lúc mọi nơi. Ứng dụng này là một kênh quan trọng để giúp bệnh nhân không phải trực tiếp đi khám bệnh tại các bệnh viện và phòng khám. Qua đó cũng giúp bệnh nhân tiết kiệm được nhiều thời gian (di chuyển, chờ đợi) và chi phí không cần thiết.

(*) ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:

– Tìm kiếm bác sĩ theo các chuyên đề bệnh thường gặp.
– Tìm kiếm bác sĩ theo tên và các thông tin khác liên quan đến bác sĩ.
– Nhận tư vấn khám chữa bệnh từ bác sĩ qua video-call.
– Đăng câu hỏi và nhận được tư vấn trả lời từ các bác sĩ và bệnh nhân khác.

(*) ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

– Bệnh nhân: Mọi đối tượng.

(*) YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG:

Thiết bị: Máy Android.
Hệ điều hành (OS): từ 4.4 đến 11.0
Bộ nhớ trong (RAM): từ 2Gb trở lên
Dung lượng ổ còn trống: từ 100Mb trở lên
Camera phía trước: từ 3.0 MP trở lên
VOV BACSI24 application is an application for PATIENTS used in the online consultation system BACSI24, allowing patients to search for doctors under many different conditions, register for on-call medical consultation. Online video call with doctor anytime, anywhere. This application is an important channel to help patients do not have to go to hospitals and clinics directly. Thereby also helping patients save a lot of time (moving, waiting) and unnecessary costs.

(*) HIGHLIGHTS:

– Search for doctors according to common topics.
– Search for a doctor by name and other information related to a doctor.
– Get medical advice from doctors via video-call.
– Post questions and get answers from other doctors and patients.

(*) SUBJECTS OF USE:

– Patient: All subjects.

(*) TECHNICAL REQUIREMENTS, ENVIRONMENT TO USE:

Device: Android device.
Operating System (OS): from 4.4 to 11.0
Internal memory (RAM): from 2Gb and above
Free disk space: from 100Mb or more
Front camera: 3.0 MP or more
– Cập nhật giao diện, tối ưu hiệu năng cho App

VOV BACSI24 2.0.4 (Premium)

How To Install Mod version?

  1. Download Mod Apk link
  2. Enter Settings / Security / Check Unknown Source (Source Not Known)
  3. Then install until it’s finished
  4. Play Mod Game easily
__

MOD features:

  • Unlimited Coins/Gems
  • Unlimited Money
  • Unlocked All (No Ads)
  • Free Upgrade New Level
  • Life time mod version